art your space

Contemporary ART-MIXED MEDIA-costume made-for your-INTERIOR - 0547867446 - אומנות מודרנית עכשווית -בטכניקה מעורבת -בהתאמה ובעיצוב אישי לחלל שלך

האפשרות ליצור אמנות משל עצמי ובכוחות עצמי, מסייעת לי במימוש החזון המשותף שלי ושל הלקוחות. היצירה נעשית תוך מחשבה על סקאלת הצבעים הנכונה, כאשר הסקאלה הנבחרת מותאמת בהשלמה ובניגודיות לצבעים שבחרנו בעיצוב הבית, ובשיתוף מלא מול הלקוח. כל זאת על מנת ליצור את אותה התחושה ההרמונית והאסתטית שאליה שואפים מתחילת הפרויקט. יצירות האמנות שלי – הן מהזרם המודרני העכשווי ונעשות בטכניקה מעורבת מאופיינות בסגנון אבסטרקטי ואקספרסיוניסטי מופשט הן שואבות השראה מהטבע על כל רבדיו הן בטכניקה והן בחומרים כמו גם מההתרחשות המסקרנת של המפגש בין המברשות השונות על הקנבס וחומר הגלם הנבחר